ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 6814232 สร้างโดย 1.47.233.75 (พูดคุย))
 
; [[ศาสนาในประเทศจีน|ศาสนาแบบจีน]]
* [[มหายาน|นิกายมหายาน]]
* [[ศาสนาพื้นบ้านจีน]]
* [[ลัทธิเต๋า|ศาสนาเต๋า]]
* [[ลัทธิขงจื๊อ|ศาสนาขงจื๊อ]]
* [[ลัทธิบัวขาว]]
* [[ลัทธิเซียนเทียนเต้า]]
 
; [[ศาสนาแบบญี่ปุ่น]]
* ลัทธิ[[ชินโต|นิกายชินโต]]
* [[ลัทธิชอนโดเกียว]]
* [[ศาสนาเทนริเกียว|ลัทธิเทนริเกียว]]
 
; [[ศาสนาแบบแอฟริกัน]]
ผู้ใช้นิรนาม