ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วสันต์ อุตตมะโยธิน"

|-
|rowspan="2" align="center"| 2537 ||align="center"| [[นางฟ้าหลงทาง]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| ||align="center"|
 
|align="center"| [[สนทนาประสาจน]] ||align="center"| [[ช่อง 5]] ||align="center"| ||align="center"|
|-
|rowspan="1" align="center"| 2538 ||align="center"| [[ลัดฟ้ามาหารักสนทนาประสาจน]] ||align="center"| [[ช่อง 53]] ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-|rowspan="1" align="center"| 2538 ||align="center"| [[สนทนาประสาจนลัดฟ้ามาหารัก]] ||align="center"| [[ช่อง 5]] ||align="center"| ||align="center"|
|-
|rowspan="4" align="center"| 2539 ||align="center"| [[รักสับหลีก]] ||align="center"| [[ช่อง 3]] ||align="center"| ||align="center"|
9,822

การแก้ไข