ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า"

ย้อนการแก้ไขของ Thai.2016 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 101.51.26.229
(ย้อนการแก้ไขของ Thai.2016 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 101.51.26.229)
| สถิต = [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
| ประสูติ = [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2402]]
|สิ้นพระชนม์ = [[25 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2480]] (77 พรรษา 253 {{อายุปีและวัน|2402|12|16|2480|8|25}})
| พระอิสริยยศ = สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
| พระราชบิดา =
| พระบิดา = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์]]
| พระราชมารดา =
| พระมารดา = '''หม่อมปุ่น'''
| succession = [[สมเด็จพระสังฆราช]] พระองค์ที่ 11
| ดำรงพระยศ = [[20 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2464]] - [[25 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2480]] (16 พรรษา 5 {{อายุปีและวัน|2464|8|20|2480|8|25}})
|สมณุตตมาภิเษก = [[20 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2464]]
|สถานที่ = [[วัดพระศรีรัตนศาสดารามราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
| สถานที่สิ้นพระชนม์ = [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
| ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส]]
 
'''พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า''' ([[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2402]] - [[25 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2480]] <ref>{{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง=ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร|ชื่อหนังสือ=พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี|URL=|จังหวัด=กรุงเทพ|พิมพ์ที่=สำนักพิมพ์บรรณกิจ|ปี= พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549|ISBN=974-221-818-8|หน้า=หน้าที่|จำนวนหน้า=360}}
</ref>) เป็นพระราชวงศ์ในราชสกุล ชมพูนุท ดำรงสมณศักดิ์[[สมเด็จพระสังฆราช]]เป็นพระองค์ที่ 11 แห่ง[[กรุงรัตนโกสินทร์]] เมื่อปี [[พ.ศ. 2465]] ตรงกับรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และเป็น[[เจ้าอาวาส]][[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]] ดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายกอยู่ 16 พรรษาปี
 
== พระประวัติ ==