ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทโว)"

ย้อนการแก้ไขของ Thai.2016 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์
(ย้อนการแก้ไขของ Thai.2016 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
|ฉายา = ติสฺสเทโว
|succession = [[สมเด็จพระสังฆราช]] พระองค์ที่ 12
|ดำรงพระยศ = [[15 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2481]] - [[26 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2487]] (6 พรรษา 11 {{อายุปีและวัน|2481|11|15|2487|11|26}})
|พระอิสริยยศ = สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
|ประสูติ = [[22 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2399]]
|วันบวช = พ.ศ. 2419
|สิ้นพระชนม์ = [[26 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2487]]
|พรรษา = 68 พรรษา
|อายุ = {{อายุปีและวัน|2399|11|22|2487|11|26}}
|สถิต = [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]]
|สังกัด = [[มหานิกาย]]
|สมณุตตมาภิเษกสถาปนา = [[15 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2481]]
|สถานที่สถาปนา = [[วัดพระศรีรัตนศาสดารามสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]]
|ตำแหน่ง = สกลมหาสังฆปริณายก
|ก่อนหน้า = [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า]]
|ถัดไป = [[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์]]
}}
'''สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช''' พระนามเดิม '''แพ''' ฉายา '''ติสฺสเทโว''' เป็น[[สมเด็จพระสังฆราช]]พระองค์ที่ 12 แห่ง[[กรุงรัตนโกสินทร์]] สถิต ณ [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ [[15 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2481]]<ref name="สังฆราช">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/A/669.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมเด็จพระวันรัต ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช], เล่ม ๕๕, ตอน ๐ ก, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๖๖๙ </ref> ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร|สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล]] ทรงดำรงตำแหน่งอยู่ 6 ปี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ [[26 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2487]] ขณะพระชันษาได้ 89 พรรษาปี
 
== พระประวัติ ==