ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บารอมิเตอร์"

ใช้หลักการเดียวกันกับบบอรอมิเตอร์แบบตลับ แต่ต่อแขนปากกาให้ไปขีดบนกระดาษกราฟที่หุ้มกระบอกหมุนที่หมุนด้วยนาฬิกา จึงบันทึกความกดอากาศ
 
=== เครื่องมือวัดประยุกต์ประ ===
{{โครงส่วน}}
 
ผู้ใช้นิรนาม