ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| สถิต = [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
| นิกาย = [[ธรรมยุติกนิกาย]]
| ประสูติ = [[26 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2470]] (พระชันษา {{อายุ|2470|5|9|ปี}} พรรษา)
| สิ้นพระชนม์ =
| พระอิสริยยศ = สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
| พระชนก = คุณนับ ประสัตถพงศ์
| พระชนนี = คุณตาล ประสัตถพงศ์
| succession = [[สมเด็จพระสังฆราช]] พระองค์ที่ 20
| ดำรงพระยศ = [[12 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2560]] – ปัจจุบัน
| พรรษา = {{อายุ|2491|5|9}} พรรษา
| สมณุตตมาภิเษก = [[12 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2560]]
| สถานที่ = [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]
| สถานที่สิ้นพระชนม์ =
[[ไฟล์:Phra Maha Amborn Ambaro in 1965 (2).jpg|150 px|thumb|left|สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ขณะยังเป็นพระมหาอัมพร อมฺพโร]]
[[ไฟล์:Luang Ta Maha Bua and Phra Maha Amborn in Ban Taad, Udon Thani, 1965.jpg|150 px|thumb|left|สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ขณะยังเป็นพระมหาอัมพร อมฺพโร ออกบิณฑบาตติดตาม[[พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)|พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน]] ที่บ้านตาด [[จังหวัดอุดรธานี]] เมื่อ พ.ศ. 2508]]
 
เมื่อ พ.ศ. 2483 พระองค์[[บรรพชา]]เป็น[[สามเณร]] ณ [[วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร]] [[ตำบลหน้าเมือง]] [[อำเภอเมือง]] [[จังหวัดราชบุรี]] โดยมี'''พระธรรมเสนานี (เงิน นนฺโท)''' เป็นพระอุปัชฌาย์<ref name="เรื่องตั้ง 2">{{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง = กรมศิลปากร|ชื่อหนังสือ = เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒|URL = |จังหวัด = กรุงเทพฯ|พิมพ์ที่ = กรมศิลปากร|ปี = 2545|ISBN = 974-417-530-3|จำนวนหน้า = 450|หน้า = 248-9}}</ref> แล้วย้ายไปอยู่วัดตรีญาติเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม
 
=== สมเด็จพระสังฆราช ===
[[ไฟล์:The Establish Ceremony of 20th Sangharaja of Thailand.jpg|thumb|250px| สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงประกอบพระราชพิธีสมณุตตมาภิเษกสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]
 
วันอังคารที่ [[7 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2560]] พลโท [[สรรเสริญ แก้วกำเนิด]] [[โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]] แถลงว่า [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]] มีพระราชโองการโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ขึ้นเป็น[[สมเด็จพระสังฆราช]]พระองค์ที่ 20 แห่ง[[กรุงรัตนโกสินทร์]] และได้เสด็จไปประกอบพระราชพิธีสถาปนาเมื่อวันที่ [[12 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2560]] ณ [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] มีพระนามจารึกใน[[พระสุพรรณบัฎ]]ดังนี้<ref>{{Cite web|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/005/1.PDF|title=พระราชโองการ ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช [สมเด็จพระมหามุนีวงศ์]|publisher=[[ราชกิจจานุเบกษา]]|date=12 กุมภาพันธ์ 2560|accessdate=12 กุมภาพันธ์ 2560}}</ref>
 
{{คำพูด|สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธำรง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารยอัมพราภิธานสังฆวิสุต ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมภูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสนสุนทร ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฎ บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช}}
* พ.ศ. 2543 ทรงเป็น[[พระราชาคณะเจ้าคณะรอง]]ที่ ''[[พระสาสนโสภณ]] วิมลญาณอดุลสุนทรนายก ตรีปิฎกธรรมาลังการภูษิต ธรรมนิตยสาทร ศาสนกิจจานุกร ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/B/028/4.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์], เล่ม 117, ตอนที่ 28 ข, 28 ธันวาคม 2543, หน้า 7-9</ref>
* พ.ศ. 2552 ทรงเป็น[[สมเด็จพระราชาคณะ]]ที่ ''[[สมเด็จพระมหามุนีวงศ์]] พิพัฒนพงศ์วิสุต พุทธปาพจนานุศาสน์ วาสนวรางกูร วิบูลศีลสมาจารวัตรสุนทร ตรีปิฎกธรรมวราลงกรณวิภูษิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี''<ref name="ratchakitcha01">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/B/007/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์], เล่ม 127, ตอนที่ 7 ข, 9 กรกฎาคม 2553, หน้า 1-3</ref>
* พ.ศ. 2560 ทรงได้รับพระราชทานโปรดสถาปนาเป็น[[สมเด็จพระสังฆราช]] ที่ ''[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ]] สุขุมธรรมวิธานธำรง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุต ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมสกลคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสสนสุนทร บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช'' <ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/005/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช], เล่ม 134, ตอนที่ 5 ข, 6 กุมภาพันธ์ 2560, หน้า 1-3</ref>
 
== อ้างอิง ==
13,917

การแก้ไข