ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ฐานันดร = หม่อมราชวงศ์
| ประสูติ = [[22 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2415]]
| สิ้นพระชนม์ = [[11 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2501]] ({{อายุปีและ85 พรรษา 354 วัน|2415|11|22|2501|11|11}})
| พระอิสริยยศ = สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
|พระนามเดิม = '''หม่อมราชวงศ์ชื่น นพวงศ์'''
|พระบิดา = '''หม่อมเจ้าถนอม นพวงศ์'''
| สถานที่ประสูติ = '''วังกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ'''
| พระมารดา = '''หม่อมเอม (คชเสนี) นพวงศ์ ณ อยุธยา'''
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
|succession = [[สมเด็จพระสังฆราช]] พระองค์ที่ 13
226

การแก้ไข