ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทโว)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ถัดไป = [[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์]]
}}
'''สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช''' พระนามเดิม '''แพ''' ฉายา '''ติสฺสเทโว''' เป็น[[สมเด็จพระสังฆราช]]พระองค์ที่ 12 แห่ง[[กรุงรัตนโกสินทร์]] สถิต ณ [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ [[15 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2481]]<ref name="สังฆราช">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/A/669.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมเด็จพระวันรัต ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช], เล่ม ๕๕, ตอน ๐ ก, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๖๖๙ </ref> ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร|สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล]] ทรงดำรงตำแหน่งอยู่ 6 ปี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ [[26 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2487]] ขณะพระชันษาได้ 89 ปีพรรษา
 
== พระประวัติ ==
226

การแก้ไข