ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| สถิต = [[วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร]]
| ประสูติ = [[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2402]]
|สิ้นพระชนม์ = [[25 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2480]] ({{อายุปีและ77 พรรษา 253 วัน|2402|12|16|2480|8|25}})
| พระอิสริยยศ = สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
| พระราชบิดา =
| พระบิดา = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์]]
| พระราชมารดา =
| พระมารดา = '''หม่อมปุ่น'''
| succession = [[สมเด็จพระสังฆราช]] พระองค์ที่ 11
| ดำรงพระยศ = [[20 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2464]] - [[25 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2480]] (16 พรรษา 5 วัน)
226

การแก้ไข