ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พระอิสริยยศ = สมเด็จพระมหาสมณเจ้า <br> พระองค์เจ้า
| ประสูติ = [[12 เมษายน]] [[พ.ศ. 2403]]
| สิ้นพระชนม์ = [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2464]] ({{อายุปีและ61 พรรษา 112 วัน|2403|4|12|2464|8|2}})
|สถานที่สิ้นพระชนม์ = [[วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร]]
| พระบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|สถิต = [[วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร]]
}}
'''สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส''' เป็น[[สมเด็จพระสังฆราช]]พระองค์ที่ 10 แห่ง[[กรุงรัตนโกสินทร์]] เสด็จสถิต ณ [[วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร]] ได้รับมหาสมณุตตมาภิเษกเมื่อปี [[พ.ศ. 2453]] ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ดำรงพระอิสริยยศ 11 พรรษา สิ้นพระชนม์เมื่อปี [[พ.ศ. 2464]] พระชันษา 61 ปีพรรษา
 
== พระราชประวัติ ==
226

การแก้ไข