ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ฐานันดร = พระองค์เจ้าชั้นเอก
|ประสูติ = [[11 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2333]]
|สิ้นพระชนม์ = [[9 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2396]] ({{อายุปีและ62 พรรษา 364 วัน|2333|12|11|2396|12|9}})
|พระอิสริยยศ = สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
|พระราชบิดา =
226

การแก้ไข