ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ประสูติ = [[14]] [[กันยายน]] [[พ.ศ. 2352]]
|พระบิดา = [[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์]]
|พระมารดา = '''เจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก'''
|วันบวช =
|สิ้นพระชนม์ = [[28]] [[กันยายน]] [[พ.ศ. 2435]] (83 ปีพรรษา 14 วัน)
|สถานที่สิ้นพระชนม์ = [[วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร]]
|พรรษา = 10 เดือน
226

การแก้ไข