ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ดำรงพระยศ =[[พ.ศ. 2337]] - [[พ.ศ. 2359]]
|สมณุตตมาภิเษก =[[พ.ศ. 2337]]
|สถานที่ = [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]
|ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี)]]
|ถัดไป = [[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)]]
|วันบวช =
|สิ้นพระชนม์ = [[พ.ศ. 2359]]
|สถานที่สิ้นพระชนม์ = [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]] [[พระนคร]]
|พรรษา =
|อายุ = ประมาณ 80 ปี
|สถิต = [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]
|จังหวัด = [[กรุงเทพมหานคร]]
|สังกัด =
|วุฒิ =
226

การแก้ไข