ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (แพ ติสฺสเทโว)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ฉายา = ติสฺสเทโว
|succession = [[สมเด็จพระสังฆราช]] พระองค์ที่ 12
|ดำรงพระยศ = [[15 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2481]] - [[26 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2487]] ({{อายุปีและ6 พรรษา 11 วัน|2481|11|15|2487|11|26}})
|พระอิสริยยศ = สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
|ประสูติ = [[22 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2399]]
|วันบวช = พ.ศ. 2419
|สิ้นพระชนม์ = [[26 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2487]]
|พรรษา = 68 พรรษา
|อายุ = {{อายุปีและวัน|2399|11|22|2487|11|26}}
|สถิต = [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]]
|สังกัด = [[มหานิกาย]]
|สถาปนาสมณุตตมาภิเษก = [[15 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2481]]
|สถานที่สถาปนา = [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารพระศรีรัตนศาสดาราม]]
|ตำแหน่ง = สกลมหาสังฆปริณายก
|ก่อนหน้า = [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า]]
226

การแก้ไข