ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พระนาม = สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
|สมณุตตมาภิเษก = [[31 มกราคม]] [[พ.ศ. 2488]]
| สถานที่ = [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]
| สถิต = [[วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร]]
| ฐานันดร = หม่อมราชวงศ์
|ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)]]
|ถัดไป = [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ)]]
|ดำรงพระยศ = [[31 มกราคม]] [[พ.ศ. 2488]] - [[11 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2501]] ({{อายุปีและ13 พรรษา 284 วัน|2488|1|31|2501|11|11}})
}}
 
226

การแก้ไข