ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฏฺฐายี)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| สิ้นพระชนม์ = 18 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ({{อายุปีและวัน|2440|1|16|2514|12|18}})
| นิกาย = [[ธรรมยุติกนิกาย]]
| พรรษา = 54 ปีพรรษา
| อายุ = {{อายุปีและวัน|2440|1|16|2514|12|18}}
|สถิต = [[วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร]]
| พระอิสริยยศ = สกลมหาสังฆปริณายก
|ดำรงพระยศ = [[26 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2508]] - [[18 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2514]] ({{อายุปีและวัน|2508|11|26|2514|12|18}})
|สถาปนาสมณุตตมาภิเษก = [[26 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2508]]
|สถานที่สถาปนา = [[วัดพระบรมมหาราชวังศรีรัตนศาสดาราม]]
| พระชนก = หงศ์ ศิริสม
| พระชนนี = จีน ศิริสม
226

การแก้ไข