ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส"

ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส
(ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส)
(ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส)
}}
 
'''ไอบีซีธาราเขต เพ็ชร์สุกใส''' (ชื่อเล่น: เขต; เกิดเมื่อวันที่ [[10 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2533]]) นักแสดงชายชาวไทย สังกัด[[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]]
 
==ประวัติ==
ผู้ใช้นิรนาม