ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์"

add sons and daughters
(add info box)
(add sons and daughters)
'''สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเกศ กรมขุนอิศรานุรักษ์'''<ref>{{cite web |url=http://bcnnon.ac.th/webnon/Load/2013/01/king22.pdf|title= ราชสกุลวงศ์|author=|date=|work= |publisher=กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์|accessdate=24 กุมภาพันธ์ 2557}}</ref> ([[9 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2316]] - [[18 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2373]]) หรือพระนามเดิมว่า '''เกศ''' พระโอรสลำดับที่ 6 ใน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์|สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์]] กับ[[เจ้าขรัวเงิน]] ประสูติใน[[สมัยกรุงธนบุรี]] ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน 4 แรม 12 ค่ำ ปีมะเส็งเบญจศก จ.ศ. 1135 ตรงกับวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2316 เป็นพระเจ้าหลานเธอใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]]
 
เจ้าฟ้าเกศ ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการมหาดไทย ในรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]] ทรงเป็นแม่ทัพยกไปรักษาเมือง[[พระตะบอง]] (เมื่อ พ.ศ. 2358) ทรงมีฝีพระหัตถ์ในทางช่าง เช่น ทรงจำแบบอย่างเรีอรบญวนมาดัดแปลงเป็นเรือสำหรับใช้เดินทางไกล ทรงแต่งเก๋ง แต่งแพ สร้างสวนขวา พระประธานวัดรังศรีสุธาวาษในวัดบวรนืเวศ ได้รับพระราชทานวังที่ท่าเตียน<ref name=":0">"อิศรางกูร" ที่ระลึกงานพระราชทานเพลองศพ พลเรือตรี เอกไชย อิศรางกูร ณ อยุธยา. อังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2534</ref>ในรัชกาลที่ 1 และประทับอยู่จนถืง รัชกาลที่ 3
 
กรมขุนอิศรานุรักษ์ ทรงเสกสมรสกับ[[สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงปัญจปาปี]] พระราชธิดาพระองค์ที่ 13 ใน[[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]กับ[[กรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์]] มีพระโอรสธิดา 5 พระองค์ คือ หม่อมเจ้าใหญ่ หม่อมเจ้ากลาง หม่อมเจ้าหญิงศรีฟ้า หม่อมเจ้าสุนทรา หม่อมเจ้าหญิงรสสุคนธ์ ทรงเป็นต้น [[:หมวดหมู่:ราชสกุลอิศรางกูร|'''ราชสกุลอิศรางกูร''']] <ref>{{อ้างหนังสือ
| จำนวนหน้า = 490
}}</ref>
 
'''หม่อมเจ้าพระโอรส'''<ref name=":0" /> 1. ม.จ.ชะอุ่ม (กรมหมื่นเทวานุรักษ์) 2. ม.จ.สนุ่น 3. ม.จ.โสภณ 4. ม.จ.ขจร 5. ม.จ.ชุมสาย (ชุมแสง) 6. ม.จ.ชายดำ 7. ม.จ.วัตถา 8. ม.จ.โต 9. ม.จ.รศสุคนธ์ 10. ม.จ.กำพล 11. ม.จ.นิล 12. ม.จ.มุ้ย
 
13. ม.จ.คันทรง 14. ม.จ.น้อย 15. ม.จ.มณฑป 16. ม.จ.พรหมเมศร์ (ถึก) 17. ม.จ.สุด (สุดชาต) 18. ม.จ.ตุ้ม 19. ม.จ.สุราไลย
 
'''หม่อมเจ้าพระธิดา''' (ไม่มีที่ทรงเสกสมรสเลย) 1. ม.จ.อำพัน 2. ม.จ.อัมภร 3. ม.จ.ประไภ 4. ม.จ.มณฑา 5. ม.จ.ลม่อม 6. ม.จ.มุกดา 7. ม.จ.หนูหมี 8. ม.จ.ประดับ 9. ม.จ.จีด 10. ม.จ.อำพา 11. ม.จ.ตลับ 12. ม.จ.ปุก
 
13. ม.จ.บัญชร 14. ม.จ.ประภา 15. ม.จ.กลาง (หนูกลาง) 16. ม.จ.เขียน 17. ม.จ.อุไร 18. ม.จ.อรชร 19. ม.จ.ป้อม 20. ม.จ.มาลี 21. ม.จ.ปี 22. ม.จ.ไย 23. ม.จ.สว่าง 24. ม.จ.สวาส 25. ม.จ.ลดาวัล 26. ม.จ.รัศมี
 
27. ม.จ.เล็ก 28. ม.จ.สุด 29. ม.จ.ถนอม 30. ม.จ.คืบ 31.โมรา
 
กรมขุนอิศรานุรักษ์ ประชวรพระยอดที่พระปฤษฎางค์ ถืงแก่ทิวงคต ใน[[รัชกาลที่ 3]] เมื่อวันศุกร์ เดือน 4 ขึ้น 7 ค่ำ ปีขาลโทศก จ.ศ. 1192 ตรงกับวันที่ [[18 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2373]] พระชันษา 58 ปี
202

การแก้ไข