Anonimeco

เข้าร่วมเมื่อ 10 ตุลาคม 2557
ย้อนการแก้ไขที่ 6841874 สร้างโดย ชาติศึก (พูดคุย) มี
(ทำหน้าว่าง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 6841874 สร้างโดย ชาติศึก (พูดคุย) มี)
{{กล่องผู้ใช้บน}}
{{User Wikipedian For|year=2014|month=10|day=10}}
{{User นอนไม่เป็นเวลา}}
{{Userbox
|border-c = #bbb
|border-s = 1
|id-c = #fff
|id-s = 12
|id-fc = #fff
|info-c = #f6f6f6
|info-s = 9
|info-fc = black
|id = [[ไฟล์:Asia mark.svg|45px]]
|info = ผู้ใช้นี้มีส่วนร่วมใน '''[https://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดีย:Wikipedia_Asian_Month Wikipedia Asian Month]'''
}}
{{User ดิวอี้|500}}
{{User ดิวอี้|900}}
{{กล่องผู้ใช้ล่าง}}
24,486

การแก้ไข