ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงษญาณ (มี)"

แก้ไขปีประสูติและปีที่ดำรงพระยศ
(แก้ไขปีประสูติและปีที่ดำรงพระยศ)
| พระนามเดิม = มี
| ภาพ = สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)1.jpg
|ดำรงพระยศ =[[พ.ศ. 23632359]] - [[411 กันยายน]][[พ.ศ. 23652362]]
|สมณุตตมาภิเษก=[[พ.ศ. 23632359]]
|ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)]]
|ถัดไป = [[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)]]
| พระนาม = สมเด็จพระอริยวงษญาณ <br> สมเด็จพระสังฆราช (มี)
| พระอิสริยยศ = สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช
| ประสูติ = 15 กรกฎาคม พ.ศ. 22432293
| วันบวช =
| สิ้นพระชนม์ = 11 กันยายน พ.ศ. 2362
}}
 
'''สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี)''' ประสูติในรัชสมัยของ[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]] สมัย[[กรุงศรีอยุธยา]]เป็นราชธานี เมื่อวันที่ [[15 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 22432293]] ไม่ปรากฏหลักฐานภูมิลำเนาเดิม ต่อมาผนวชที่วัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) ในรัชสมัย[[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]
 
ท่านทรงภูมิธรรมความรู้สูงระดับ พระมหาเปรียญเอก 8-9 ประโยค ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่ง[[กรุงรัตนโกสินทร์]]ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระมหาเปรียญเอกขึ้นเป็นพระราชาคณที่พระวินัยรักขิต ซึ่งเทียบเท่าพระอุบาลีแต่เดิม ที่ต้องเปลี่ยนเพราะเห็นว่าสมณศักดิ์นี้ไปพ้องกับพระอรหันตสาวกของพระ พุทธเจ้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2337 ก็ทรงได้รับพระกรุณาธิคุณเลื่อสมณศักดิ์ให้สูงขึ้นในระดับรองสมเด็จพระราชา คณะที่ '''พระพิมลธรรม''' ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์เป็น '''สมเด็จพระพนรัตน''' สมเด็จพระราชาคณะตำแหน่งนี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น '''สมเด็จพระวันรัต''' สมณศักดิ์ สมเด็จพระพนรัตน ได้ถูกยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2359 [[สมเด็จพระสังฆราช (ศุข)]] ได้สิ้นพระชนม์ลง รัชกาลที่ 2 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา สมเด็จพระพนรัตน (มี) ขึ้นเป็น[[พระสังฆราช]] พระองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในราชทินนามสมณศักดิ์ที่ '''สมเด็จพระอริยวงษญาณ''' จนในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เปลี่ยนราชทินนามใหม่ เป็น '''สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ'''
119

การแก้ไข