ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวเลขไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|}
 
เลข ๑๓๒ อ่านว่า หนึ่งร้อยสามสิบสอง คำว่า ร้อย, พัน ฯลฯ ซึ่งเป็นค่าประจำหลัก จะต้องอ่านออกเสียงหลังเลขในหลักนั้นๆ และในหลักภาษา จะต้องอ่านออกเสียง ๑๐๐ ว่า หนึ่งร้อย ไม่ใช่ ร้อยในภาษาพูดทั่วไป คำว่า หนึ่ง มีออกเสียงเพี้ยนเป็น ''นึง'' ซึ่งทำให้ความหมายของ 100 (ร้อยนึง) กับ 101 (ร้อยหนึ่ง : ตามหลักภาษา อ่านว่า หนึ่งร้อย<u>เอ็ด</u>) แตกต่างกัน{{อ้างอิง}}
ในภาษาพูดทั่วไป คำว่า หนึ่ง มีออกเสียงเพี้ยนเป็น ''นึง'' ซึ่งทำให้ความหมายของ 100 (ร้อยนึง) กับ 101 (ร้อยหนึ่ง : ตามหลักภาษา อ่านว่า หนึ่งร้อย<u>เอ็ด</u>) แตกต่างกัน{{อ้างอิง}}
 
=== สูงกว่าหนึ่งล้าน ===
148,983

การแก้ไข