ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แต่ปางก่อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| คุณหญิงเสาวภา || || || นันท์ชนก ประชากิจกุล
|-
| ราชาวดีวดี (วัยเด็ก) || || ด.ญ.[[บัณฑิตา ศรีนวลนัด]] || ด.ญ.กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ
|-
| กาบทอง (วัยเด็ก) || || || ด.ญ.ทิพย์รดา ไมเออร์
37

การแก้ไข