ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระแสอนุรักษ์"

คำผิด ยั่นยืน เป็น ยั่งยืน, คุ้มรอง เป็น คุ้มครอง
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
(คำผิด ยั่นยืน เป็น ยั่งยืน, คุ้มรอง เป็น คุ้มครอง)
'''กระแสอนุรักษ์''' ({{lang-en|conservation movement}}) หรือรู้จักกันในชื่อ '''การอนุรักษ์ธรรมชาติ''' เป็นขบวนการทางสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้อง คุ้มครอง รักษาไว้ซึ่ง[[ทรัพยากรธรรมชาติ]] อันรวมไปถึงสภาพทาง[[ธรณีวิทยา]] สภาพทาง[[อุทกวิทยา]] สภาพทาง[[บรรยากาศศาสตร์]] สัตว์ พืช เห็ดรา สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ถิ่นที่อยู่ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การดำเนินอยู่ของสัตว์ พืช เห็ดรา สิ่งมีชีวิตอื่น ๆเหล่านั้น เพื่อให้ดำรงอยู่ได้ในอนาคต
 
กระแสอนุรักษ์ในยุคเริ่มแรกประกอบด้วยการประมง การจัดการสัตว์ป่า การทำป่าไม้อย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ต่อมา ได้ขยายขอบเขตออกไป ตั้งแต่ใช้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่นยืนยั่งยืนและการรักษา[[พื้นที่ไร้มนุษย์อาศัย]] ไปจนถึงการรักษา[[ความหลากหลายทางชีวภาพ]]
 
กระแสอนุรักษ์อาจมีความหมายเป็นส่วนหนึ่งของ[[การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม]] แต่หลายคนแย้งว่า กระแสอนุรักษ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นั้นแตกต่างกันทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบัติ โดยเฉพาะใน[[สหรัฐอเมริกา]] กระแสอนุรักษ์แตกต่างอย่างชัดเจนจากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่กระแสอนุรักษ์นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติสำหรับการใช้ประโยชน์จากมนุษย์อย่างยั่งยืน<ref>{{cite book
| pages = 8
| id = {{ASIN|B0006EUXGQ}} }}</ref>
ส่วนในพื้นที่อื่นของโลก กระแสอนุรักษ์นั้นมีความความหมายที่กว้างกว่าโดยรวมการจัดสรรพื้นที่ธรรมชาติและการคุ้มรองคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อคุณค่าอื่นๆของมันด้วยนอกเหนือจากประโยชน์สำหรับมนุษย์
 
== อ้างอิง ==