ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาศรีสุนทรโวหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพื่อให้ตรวตามราชกิจจานุเบกษา และพระราชหัตถเลขา เมื่อครั้งพระราชทานนามสกุลนี้ ซึ่งไม่ม...)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)]] (พ.ศ. 2364-2434)
* [[พระยาศรีสุนทรโวหาร (ฟัก สาลักษณ)]]
* [[มหาเสวกโท พระยาศรีภูริปรีชา (กมล สาลักษณ)|พระยาศรีสุนทรโวหาร (กมล สาลักษณ)]]
* [[พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ)|มหาเสวกตรี พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ)]] (พ.ศ. 2424-2466)
 
[[หมวดหมู่:บรรดาศักดิ์ชั้นพระยา|ศรีสุนทรโวหาร]]
150

การแก้ไข