ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าแทจงแห่งโครยอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|birth_name = องค์ชายวังอุก
|father1 = [[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]]
|mother1 = [[พระมเหสีราชินีซินจอง|สมเด็จพระจักรพรรดินีซินจอง]]
|issue = [[พระเจ้าซองจงแห่งโครยอ|พระเจ้าซองจง]] <br> [[พระพันปีชอนชู|สมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนแอ]] <br> สมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนจอง
|dynasty = [[ราชวงศ์โครยอ]]
 
พระเจ้าแทจงมีพระนามเดิมว่า ''' เจ้าชายวังอุก''' ประสูติเมื่อใดไม่ปรากฎเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 8 ใน [[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]] ที่ประสูติแต่สมเด็จพระจักรพรรดินีซินจอง
 
ต่อมาพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับพระชายาซอนอึยและมีพระโอรส-ธิดาคือ พระเจ้าซองจง สมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนแอ และสมเด็จพระจักรพรรดินีฮอนจอง
 
เจ้าชายวังอุกสิ้นพระชนม์เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 969 ในรัชสมัย [[พระเจ้าคย็องจงแห่งโครยอ|พระเจ้าคยองจง]] พระราชาลำดับที่ 4
 
 
ผู้ใช้นิรนาม