ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าซองจงแห่งโครยอ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* สมเด็จพระจักรพรรดินีวอนฮวา (원화왕후, 元和王后) พระราชธิดาของพระสนมยอนชาง
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{สืบตำแหน่ง
ผู้ใช้นิรนาม