ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าควังจงแห่งโครยอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Infobox monarch
{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
| สี =
| ภาพ =
| พระบรมนามาภิไธยbirth_name = วัง โซ
| พระปรมาภิไธยfull name = สมเด็จพระจักรพรรดิควางจง
| วันพระราชสมภพbirth_date = ค.ศ. 925
| วันสวรรคตdeath_date = ค.ศ. 975
| พระอิสริยยศtitle = สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งโครยอ
| พระราชบิดาfather = [[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]]
| พระราชมารดาmother = พระมเหสีซินมยองซุนซอง ตระกูลยู
| พระอัครมเหสี = แฮซู
| พระราชสวามี =
| พระราชโอรส/ธิดาissue = [[พระเจ้าคยองจงแห่งโครยอ|พระเจ้าคยองจง]]
| ราชวงศ์dynasty = [[ราชวงศ์โครยอ|โครยอ]]
| ทรงราชย์reign = ค.ศ. 949 - ค.ศ. 975
| พิธีบรมราชาภิเษก =
| ระยะเวลาครองราชย์ = 26 ปี
| รัชกาลก่อนหน้าpredecessor = [[พระเจ้าจองจงที่ 1 แห่งโครยอ|พระเจ้าจองจง]]
| รัชกาลถัดมาsuccessor = [[พระเจ้าคยองจงแห่งโครยอ|พระเจ้าคยองจง]]
| วัดประจำรัชกาล =
}}
'''สมเด็จพระจักรพรรดิควางจงแห่งโครยอ''' ({{เกาหลี|광종|ฮันจา=光宗|MC2000=Gwangjong|MR=Kwangjong}} ค.ศ. 925 - ค.ศ. 975) กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่ง[[ราชวงศ์โครยอ]] (ค.ศ. 949 - ค.ศ. 975) พระนามเดิม '''วัง โซ''' (왕소, 王昭) เป็นพระราชโอรสของ[[พระเจ้าแทโจแห่งโครยอ|พระเจ้าแทโจ]] ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์โครยอ กับพระมเหสีชินมยองซุนซอง (신명순성왕후, 神明順成王后) จากตระกูลยู องค์ชายวังโซมีพระเชษฐา คือ องค์ชาย[[พระเจ้าจองจงที่ 1 แห่งโครยอ|วัง โย]] (왕요, 王堯) ในค.ศ. 943 พระเจ้าแทโจสวรรคต [[พระเจ้าฮเยจง]]ซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระราชมารดากับองค์ชายทั้งสองขึ้นครองราชย์แต่ตกอยู่ใต้อำนาจของวัง คยู ในค.ศ. 945 พระเจ้าฮเยจงสวรรคต องค์ชายวังโยขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าจองจง แต่ครองราชย์เพียงสี่ปีก็สิ้นพระชนม์ในค.ศ. 949 องค์ชายวังโซจึงขึ้นครองราชย์ต่อเป็นพระเจ้าควางจง
 
พระเจ้าควางจงทรงต้องการจะดึงกำลังคนจากขุนนางท้องถิ่นที่อำนาจอยู่เดิมเข้ามาสู่ราชสำนัก จึงทรงออกพระราชบัญญัติปลดทาส (노비안검법, 奴婢按檢法) ในค.ศ. 956 เพื่อปลดปล่อยทาสที่เคยเป็นอิสระชนแต่ถูกขุนนางท้องถิ่นข่มเหงรังแกบังคับให้เป็นทาส และออกมาทำงานให้ราชสำนัก เป็นการลดอำนาจขุนนางท้องถิ่น
 
ชัง จี ที่ปรึกษาของพระเจ้าควางจงและเคยเป็นทูตของโครยอประจำที่จีน แนะนำพระเจ้าควางจงว่าควรจะทรงเปลี่ยนระบบข้าราชการโครยอเสียใหม่ จากเดิมที่เน้นเผ่าต่างๆที่มีอำนาจมาตั้งแต่[[สามก๊กแห่งเกาหลี|สมัยสามอาณาจักร]]<ref>http://www.koreanhistoryproject.org/Ket/C04/E0405.htm</ref> มาเป็นระบบสอบ[[จอหงวน]]คัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถโดยไม่จำเป็นต้องมาจากตระกูลที่มีอำนาจ และส่งเสริมขุนนางฝ่ายบุ๋นให้มีอำนาจเหนือขุนนางฝ่ายบู้บู๊ที่เรืองอำนาจมาตั้งแต่สมัยตั้งอาณาจักร การสอบจอหงวนของเกาหลี หรือ ควากอ จึงมีขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระเจ้าควางจง
 
พระเจ้าควางจงทรงถูกต่อต้านโดยกลุ่นขุนนางที่มีอำนาจเดิมที่ช่วยก่อตั้งอาณาจักรโครยอขึ้นมา พระเจ้าควางจงทรงกีดกันขุนนางตระกูลเก่า และส่งเสริมขุนนางที่ไม่ได้มาจากตระกูลดังไม่มีฐานอำนาจและขุนนางจีน พระเจ้าควางจงยังทรงปราบดาภิเษกพระองค์เองเป็นพระจักรพรรดิ ซึ่งเป็นจักรพรรดิเกาหลีพระองค์แรก และได้อภิเษกสมรสสมเด็จพระจักรพรรดินีแทมก ตระกูลฮวางโบแห่งฮวางจู (대목왕후 황보씨) เป็นพระอัครมเหสี
 
พระเจ้าควางจงสิ้นพระชนม์ในปีค.ศ. 975 รวมพระชนมายุได้ 50 พรรษา พระโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชย์ต่อเป็นพระเจ้าคยองจง
ผู้ใช้นิรนาม