เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ย้อนการแก้ไขที่ 6808347 สร้างโดย 101.108.124.236 (พูดคุย)
* [[วิทยาลัยชุมชน]] 19 แห่ง
 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดการศึกษาโดย [[มหาวิทยาลัย]] [[วิทยาลัย]] หรือ [[บัณฑิตวิทยาลัย]] ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น [[วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก]] ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ [[กองบัญชาการกองทัพไทย]] [[กระทรวงกลาโหม]] นอกจากนี้[[โรงเรียนสาธิต]]ก็ยังสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอีกด้วย
 
== อ้างอิง ==
115,497

การแก้ไข