ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|สืบทอดโดย =
|เขตอำนาจ =
|กองบัญชาการ = 120 หมู่ 3 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 [[ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550|ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา]] ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯกรุงเทพมหานคร 102110210
|latd= |latm= |lats= |latNS=
|longd= |longm= |longs= |longEW=
ผู้ใช้นิรนาม