ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คริสต์ทศวรรษ 1640"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{decadebox
|คริสต์สหัสวรรษ = 2
|คริสต์ศตวรรษที่ผ่านมา = 15
|คริสต์ศตวรรษที่ผ่านมา = 16
|คริสต์ศตวรรษที่ผ่านมา = 1517
|ศตวรรษต่อไป = 1718
|คริสต์ทศวรรษก่อนหน้า 1 = 16101600
|คริสต์ทศวรรษก่อนหน้า 2 = 1620
|คริสต์ทศวรรษก่อนหน้า 3 = 1630
19,861

การแก้ไข