ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พญาหลวงติ๋นมหาวงศ์"

ไม่เห็นบอกตรงไหนว่าสืบมาจากศรีสองเมือง
(ไม่เห็นบอกตรงไหนว่าสืบมาจากศรีสองเมือง)
 
== ประวัติ ==
พญาหลวงติ๋นมหาวงศ์เดิมเป็นเชื้อสายใน[[พระเจ้าศรีสองเมือง]]เมาจากเชียงใหม่<ref>[http://www.bwfoto.net/chaipong/060.php เจ้าสมปรารถนา ณ น่าน...ลมหายใจแห่งนครน่าน]</ref> ต่อมาพระเจ้ากรุงอังวะโปรดให้พระนาซ้ายให้รวบรวมผู้คนและสร้างเมือง[[น่าน]]ขึ้นมาใหม่และมอบให้พระนาซ้ายดูแล เมื่อพระยาซ้ายดูแลเมือง[[น่าน]]ร่วม 11 ปีได้รับการโปรดให้เป็นพระนาขวาแต่ตัวไม่มีเชื้อเจ้ามาก่อนจึงไม่กล้าขึ้นครองเมือง จึงได้กราบทูลพระเจ้ากรุงอังวะ ขอให้พญาหลวงติ๋นที่อยู่เมืองเชียงใหม่มาครองเมืองน่าน พญาหลวงติ๋นครองเมืองน่านระหว่าง พ.ศ. 2269 - พ.ศ. 2294 ก็ถึงแก่พิราลัย เจ้าอริยวงศ์ (หวั่นท๊อก) พระโอรสจึงได้ปกครองเมืองน่านต่อมา<ref>[https://longnanproject.wordpress.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-2/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/ ประวัติน่าน | ล่องน่าน]</ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม