ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง"

== ในไทย ==
* [[สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี]] (9 มีนาคม 2280 — 25 พฤษภาคม 2369) พระบรมราชินีใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก]] และเป็นพระราชชนนีใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
* [[สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี]] (21 กันยายน 2310 — 18 ตุลาคม 2379) พระบรมราชินีใน[[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]] และเป็นพระราชชนนีใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (สถาปนาหลังเสด็จสวรรคต)
* [[สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี]] (17 กรกฎาคม 2377 — 9 กันยายน 2404) พระบรมราชินีใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และเป็นพระราชชนนีใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] (สถาปนาหลังเสด็จสวรรคต)
* [[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] (1 มกราคม 2407 — 20 ตุลาคม 2462) พระบรมราชินีใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และเป็นพระราชชนนีใน[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และ[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
ผู้ใช้นิรนาม