ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไทยลีก 4 ฤดูกาล 2560"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{location map~ |Thailand|marksize=7 |lat=7.023|long=100.478|label= <small>{{nobreak|[[สโมสรฟุตบอลหาดใหญ่|หาดใหญ่ เอฟซี]]}}|position=top|mark=blue pog.svg}}
{{location map~ |Thailand|marksize=7 |lat=10.495956 |long=99.187734 |label= <small>{{nobreak|[[สโมสรฟุตบอลจังหวัดชุมพร|ชุมพร เอฟซี]]}}|position=right|mark=blue pog.svg}}
{{location map~ |Thailand|marksize=7 |lat=9.135022 |long=99.347344 |label= <small>{{nobreak|[[สโมสรฟุตบอลสุราษฎร์สุราษฎร์ธานี ซิติ้ซิตี้|สุราษฎร์สุราษฎร์ธานี ซิติ้ซิตี้]]}}|position=bottom|mark=blue pog.svg}}
}}{{Location map+ | Bangkok Metropolitan Region
|caption=<center>สโมสรฟุตบอลใน[[กรุงเทพมหานครและปริมณฑล]]</center>
หาดใหญ่ เอฟซี,
ชุมพร เอฟซี,
สุราษฎ์ธานีสุราษฎร์ธานี ซิตี้,
สุราษฎ์ธานีสุราษฎร์ธานี ยูไนเต็ด
|-
|}
| valign = "top" |
* [[สโมสรฟุตบอลสตูล ยูไนเต็ด|คาเด็นซ่า สตูล ยูไนเต็ด]]
* [[สโมสรฟุตบอลสุราษฎร์สุราษฎร์ธานี ซิติ้ซิตี้|สุราษฎร์สุราษฎร์ธานี ซิติ้]]
* [[สโมสรฟุตบอลสุไหงปาดี|สุไหงปาดี เอฟซี]]
* [[สโมสรฟุตบอลหาดใหญ่|หาดใหญ่ เอฟซี]]
{{Fb cl2 team|p=5|t=[[สโมสรฟุตบอลจังหวัดยะลา|ยะลา เอฟซี]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=6|t=[[สโมสรฟุตบอลสตูล ยูไนเต็ด|คาเด็นซ่า สตูล ยูไนเต็ด]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=7|t=[[สโมสรฟุตบอลสุราษฎร์ ซิติ้|สุราษฎร์สุราษฎร์ธานี ซิติ้ซิตี้]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=8|t=[[สโมสรฟุตบอลสุไหงปาดี|สุไหงปาดี เอฟซี]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0}}
{{Fb cl2 team|p=9|t=[[สโมสรฟุตบอลหาดใหญ่|หาดใหญ่ เอฟซี]]|w=0|d=0|l=0|gf=0|ga=0|bc=#FFCCCC}}
ผู้ใช้นิรนาม