ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วสันต์ อุตตมะโยธิน"

!ปี พ.ศ.!!เรื่อง!!ออกอากาศ!!รับบทเป็น!!หมายเหตุ
|-
|rowspan="2" align="center"| 2530 ||align="center"| [[เวทีนี้...มีปัญหา(มาก)]] ||align="center"| [[ช่อง 7]] ||align="center"| โกโก้ ||align="center"|
|-
|align="center"| [[ดวงไฟใยไม่ส่องฉัน]] ||align="center"| [[ช่อง 7]] ||align="center"| ||align="center"|
9,820

การแก้ไข