ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซิร์ฟเวอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* [[เว็บเซิร์ฟเวอร์]]
* [[เมลเซิร์ฟเวอร์]]
* [[เนมเซิร์ฟเวอร์]]
* [[โดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์]] (DNS)
* [[นิวส์เซิร์ฟเวอร์]]
32

การแก้ไข