ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
>> คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่งผลให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อม เกิดอาการผิดปกติ ในการหลั่งสารเคมี และฮอร์โมนในร่างกาย จึงควรเก็บมือถือ ให้ห่างจากร่างกาย จะได้ส่งผลน้อยที่สุด
 
>> หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือ ในรถยนต์ เนื่องจากบนท้องถนน มีคลื่นสัญญาณมากมาย หลายเครือข่าย ทำให้การส่งสัญญาณนั้นวิ่งชนกัน และดึงสัญญาณทั้งหมด รวมอยู่ที่โทรศัพท์ ขณะที่เราใช้โทรศัพท์ อยู่นั้นจะส่งผลกระทบ ต่อสมองมากขึ้นหลายเท่าตัว
 
== ฟิสิกส์ ==
ผู้ใช้นิรนาม