ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การดำรงอยู่"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  15 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
#ปากกาด้ามนี้สีนำน้ำเงิน
#ท้องฟ้าสีน้ำเงิน.
#รากที่สามที่เป็นจำนวนเต็มบวกของ แปด เท่ากับ สามสอง
ในประโยคที่หนึ่ง สองสาม เราสามารถเชื่อได้อย่างแน่นอนว่า เป็นความจริงเพราะเรามีประสาทสัมผัส แต่ข้อที่ สี่ ต้องใช้ ทักษะทางคณิตศาสตร์บ้างเพื่อจะค้นหาว่าอะไรที่ดำรงอยู่จริง
 
ผู้ใช้นิรนาม