ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  13 ปีที่แล้ว
== เกร็ดบางประการเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ==
 
*'''รามคำแหงเปิดเรียนครั้งแรก'''ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2514 วิชาที่เปิดบรรยายเป็นวิชาแรกคือ '''LSLB103''' (การใช้ห้องสมุด)
*'''คำขวัญเดิมของรามคำแหง''' คือ '''รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ ''' เป็นของ '''ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันดร์''' อธิการบดีคนแรก และต่อมาได้มีการคิดคำขวัญเพิ่มเติมขึ้นอีก ประมาณปี 2527 ได้มีการจัดประกวดคำขวัญของรามคำแหงขึ้น สำนวนที่ชนะเลิศคือ '''"เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง" '''
*'''ค่าหน่วยกิตของรามคำแหง ''' รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีค่าหน่วยกิตถูกที่สุดในโลกคือ '''25 บาท ''' เดิมทีเดียวใน พ.ศ. 2514 กำหนดค่าหน่วยกิตไว้ที่ 30 บาท เนื่องจากคาดว่าอาจมีนักศึกษาเข้ามาสมัครเรียนไม่มากนัก แต่ปรากฏว่ากลับมีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในครั้งนั้นกว่า 30,000 คน ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันดร์จึงเสนอต่อที่ประชุม ทปม. เห็นควรให้ลดค่าหน่วยกิตลงมาเหลือ 25 บาท ครั้งหนึ่งในช่วงหลังเหตุการณ์ [[14 ตุลา ]] ได้มีการเรียกร้องให้ลดค่าหน่วยกิตลงมาอีก ซึ่งได้ลดลงมาจนถึงหน่วยกิตละ 18 บาท
47

การแก้ไข