ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อักษรคุชราต"

แก้ตาราง
(แก้ตาราง)
'''อักษรคุชราต''' พัฒนามาจาก[[อักษรเทวนาครี]] เพื่อใช้เขียน[[ภาษาคุชราต]] เอกสารเก่าสุดพบเมื่อ [[พ.ศ. 2135]] และเอกสารพิมพ์เก่าสุด พบเมื่อ [[พ.ศ. 2340]] กระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 19 อักษรคุชราต ใช้ในการเขียนจดหมายและบันทึกเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอักษรเทวนาครีใช้ใน[[วรรณคดี]]และงานทางวิชาการ ใช้เขียน[[ภาษาคุชราต]]และ[[ภาษากัจฉิ]] (Kachchi)ในประเทศอินเดีย
 
 
==[[พยัญชนะ]]==
{| borderclass="1wikitable"
|-
|อักษรคุชราต||ถอดเป็น[[อักษรโรมัน]] ||ถอดเป็น[[อักษรไทย]]ตามรูป || ถอดเป็นอักษรไทยตามเสียง||
!อักษรคุชราต
!ถอดเป็น[[อักษรโรมัน]]
!ถอดเป็น[[อักษรไทย]]ตามรูป
! ถอดเป็นอักษรไทยตามเสียง||
|-
|'''ક''' ||ka||ก || /ก/
|}
==สระ==
{| borderclass="1wikitable"
|-
|[[สระลอย]]|| [[สระจม]]เกาะตัว ક ||ถอดเป็นอักษรโรมัน ||ถอดเป็นอักษรไทย
! [[สระลอย]]
! [[สระจม]]เกาะตัว ક
! ถอดเป็นอักษรโรมัน
! ถอดเป็นอักษรไทย
|-
|'''અ''' ||'''ક''' || a ||อะ