ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมการชเรอดิงเงอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แจ้งไม่เป็นสารานุกรมด้วยสจห.)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|equation=<math>i \hbar \frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathbf{r},t) = \hat H \Psi(\mathbf{r},t)</math>|border colour=#FFFFFF|background colour=#FDD7E4}}
 
โดยที่
โดยที่ {{math|''i''}} คือ [[หน่วยจินตภาพ]], {{math|''ħ''}} คือ [[ค่าคงตัวของพลังค์แบบลดค่า]], สัญลักษณ์ {{math|{{sfrac|∂|∂''t''}}}} แสดงถึง [[อนุพันธ์ย่อย]]เทียบกับเวลา {{math|''t''}}, {{math|''Ψ''}} (อักษรกรีก [[Psi (letter)|psi]]) คือ [[ฟังก์ชันคลื่น]]ในระบบควอนตัม, {{math|'''r'''}} และ {{math|''t''}} คือ เวกเตอร์บอกตำแหน่งและเวลา ตามลำดับ, และ {{math|''Ĥ''}} คือ [[ตัวดำเนินการฮามิลโทเนียน]]
 
{{math|''i''}} คือ [[หน่วยจินตภาพ]]
 
{{math|''ħ''}} คือ [[ค่าคงตัวของพลังค์แบบลดค่า]]
 
สัญลักษณ์ {{math|{{sfrac|∂|∂''t''}}}} แสดงถึง [[อนุพันธ์ย่อย]]เทียบกับเวลา {{math|''t''}}
 
{{math|''Ψ''}} (อักษรกรีก [[Psi (letter)|psi]]) คือ [[ฟังก์ชันคลื่น]]ในระบบควอนตัม
 
{{math|'''r'''}} และ {{math|''t''}} คือ เวกเตอร์บอกตำแหน่งและเวลา ตามลำดับ
 
{{math|''Ĥ''}} คือ [[ตัวดำเนินการฮามิลโทเนียน]]
 
=== สมการชเรอดิงเงอร์ที่ไม่ขึ้นกับเวลา ===
26

การแก้ไข