ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ''[[กามเทพหรรษา]] / ปี 2560 / [[ช่อง 3]]
 
=== ละครจักรๆจักร วงศ์ๆๆ วงศ์ ๆ ===
* ''นางสิบสอง / ปี 2531 / [[ช่อง 7]]''
* ''อุทัยเทวี / ปี 2532 / [[ช่อง 7]]''
ผู้ใช้นิรนาม