ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

(ลบขีดในช่อง AP)
{{ล่าง}}
{|class="wikitable sortable"
|+
|-
! rowspan="2" | คณะ || rowspan="2" | จังหวัด || rowspan="2" | ปีที่ก่อตั้ง || colspan="15" | หลักสูตร
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]] || align="center"|[[จังหวัดชลบุรี]]|| align="center"| พ.ศ. 2552 || {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| || || || || || || {{อยู่}} || || || || || ||
|////////{{อยู่}}||MTC<ref name="MT"/>PTC<ref name="PT"/>
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา]] || align="center"|[[จังหวัดพะเยา]]|| align="center"| พ.ศ. 2553 || {{อยู่}}|| {{อยู่}}|| || || || || || || || || || || || ||
ผู้ใช้นิรนาม