ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพนมทวน"

คำผิด เดิม เป็น เติม, ชิ่นชม เป็น ชื่นชม ...</ref>
(คำผิด เดิม เป็น เติม, ชิ่นชม เป็น ชื่นชม ...</ref>)
| geocode = 7109
| image_map = Amphoe 7109.svg
| คำขวัญ =พนมทวนชวนใจให้ชิ่นชมชื่นชม ทวนพนมคมขลังครั้งศึกสมัย พนมมือถือทวนขบวนชัย ทวนดินน้ำลมไฟทวนใจตน ทวนหัวใจมิให้ไหลไปทางต่ำ กระแสธรรมทวนสู่อกุศล พนมทวนพนมธรรมน้อมนำคน เดิมเติมคุณค่าเข้มข้นคนบ้านทวน <ref>[http://www.amphoe.com/menu.php?mid=1&am=19&pv=2 ข้อมูลทั่วไป - คำขวัญประจำอำเภอ]</ref>
| phone = 0 3457 9246
| fax = 0 3457 9246