ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไม้"

ลดลง 144 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ไม้เกิดขึ้นได้อย่างไร? ==
ต้นไม้ตามธรรมชาติ จะก่อตัวในแนวรัศมีซึ่งประกอบไปด้วย ไม้เนื้อเก่าที่เป็นส่วนที่ตายแล้วและ เนื้อไม้ส่วนที่ยังมีชีวิตที่เรียกว่า เนื่อเยื่อเจริญ ซึ่งมีอยู่ตามกิ่ง ยอด ราก ซึ่งถ้านำไม้มาตัดตามขวางจะเห็นวงปี
 
== ไม้กับเฟอร์นิเจอร์ ==
ผู้ใช้นิรนาม