ผลต่างระหว่างรุ่นของ "IEEE 802.11b-1999"

เพิ่มขึ้น 108 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
'''IEEE 802.11b''' เป็น[[มาตรฐาน]][[การสื่อสาร]]ระดับที่สอง (จากทั้งหมด 7 [[แบบจำลองโอเอสไอ]]) ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทาง สื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กำหนดโดย[[สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์]] (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. หรือ IEEE) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อที่เป็น[[คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า]]
 
คณะทำงานชุด IEEE 802.11b ได้ตีพิมพ์มาตรฐานเพิ่มเติมนี้เมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด มาตรฐาน IEEE 802.11b ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า CCK (Complimentary Code Keying) ผนวกกับ DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) เพื่gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggอเพื่อปรับปรุงความสามารถของอุปกรณ์ให้รับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่ 11 Mbps ผ่านคลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz (เป็นย่านความถี่ที่เรียกว่า ISM (Industrial Scientific and Medical) ซึ่งถูกจัดสรรไว้อย่างสากลสำหรับการใช้งานอย่างสาธารณะด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และการแพทย์ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่ย่านนี้ก็เช่น IEEE 802.11, Bluetooth, โทรศัพท์ไร้สาย, และเตาไมโครเวฟ) ส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐาน IEEE 802.11b นี้และใช้เครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันดีในนาม Wi-Fi ซึ่งเครื่องหมายการค้าดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นโดยสมาคม WECA (Wireless Ethernet Compatability Alliance) โดยอุปกรณ์ที่ได้รับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.11b และสามารถนำไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ยี่ห้ออื่น ๆ ที่ได้รับเครื่องหมาย Wi-Fi ได้
== รายละเอียด ==
{{โครงส่วน}}
! ความถี่เดลต้า
! ความกว้างของช่องทาง
! ช่องทางที่ทับซ้อนกัน
|-
| 1
| 5 MHz
| 2.401–2.423 GHz
| 2
|-
| 2
| 5 MHz
| 2.406–2.428 GHz
| 1, 3
|-
| 3
| 5 MHz
| 2.411–2.433 GHz
| 2, 4
|-
| 4
| 5 MHz
| 2.416–2.438 GHz
| 3, 5
|-
| 5
| 5 MHz
| 2.421–2.443 GHz
| 4, 6
|-
| 6
| 5 MHz
| 2.426–2.448 GHz
| 5, 7
|-
| 7
| 5 MHz
| 2.431–2.453 GHz
| 6, 8
|-
| 8
| 5 MHz
| 2.436–2.458 GHz
| 7, 9
|-
| 9
| 5 MHz
| 2.441–2.463 GHz
| 8, 10
|-
| 10
| 5 MHz
| 2.446–2.468 GHz
| 9, 11
|-
| 11
| 5 MHz
| 2.451–2.473 GHz
| 10, 12
|-
| 12
| 5 MHz
| 2.456–2.478 GHz
| 11, 13
|-
| 13
| 5 MHz
| 2.461–2.483 GHz
| 12
|-
| 14
| 12 MHz
| 2.473–2.495 GHz
|
|}
== อ้างอิง ==
53,966

การแก้ไข