ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| footnotes =
}}
'''ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์''' เกิดวันที่ [[28 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2485]] นักวิทยาศาสตร์ชาวไทย ผู้เชี่ยวชาญในสาขา[[เคมีอินทรีย์]] ได้รับรางวัล[[นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ]] สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนายาสังเคราะห์ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [[มหาวิทยาลัยมหิดล]] ผู้ช่วยประธาน[[สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์]] (ฝ่ายวิจัย) และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของ[[สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์]] สมรสกับ ศ.คุณหญิง ดร.[[มธุรส รุจิรวัฒน์]] มีบุตร 1 คน คือ นายอธิศ รุจิรวัฒน์
 
== ประวัติ ==
* พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน - หัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชเคมี [[สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์]]
* พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยประธาน[[สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์]] ฝ่ายวิจัย
* พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน2560 - รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ [[สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์]]
* พ.ศ. 2560 อธิการบดี [[สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์]]
 
== เกียรติคุณและรางวัล ==
ผู้ใช้นิรนาม