ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 ปีที่แล้ว
 
== กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ==
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยได้แต่งตั้งกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น 7 คน <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/027/E/027/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (จำนวน ๗ ราย)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๗ ง พิเศษ หน้า ๒ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ </ref> ดังนี้
 
# ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ
ผู้ใช้นิรนาม