ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไขควง"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
# ไขควงออฟเสท (Offset Screwdriver) ไขควงออฟเสทใช้งานที่อยู่ในที่แคบ ๆ ยากที่จะใช้ไขควงธรรมดาเข้าไปขันได้สามารถขันสกรูได้อย่างรวดเร็ว แต่ต้องระวังเพราะไขควงหลุดจากร่องสกรูได้ง่ายทำให้หัวสกรูเสีย
 
== ข้อควรระวังในการใช้ไขควง ==
 
# อย่าใช้ไขควงแทนสิ่วหรือสกัด
ผู้ใช้นิรนาม