ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาแบบอินเดีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ชาว[[ฮารัปปา]]ใน[[อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ]]ราว 3300-1300 ปีก่อนคริสต์ศักราชมีวัฒนธรรมแบบเมืองมาตั้งแต่ก่อนการเข้ามาของศาสนาพระเวท [[ชาวทราวิฑ]]และ[[ตระกูลภาษาดราวิเดียน]]ใน[[อินเดียใต้]]ก็มีมาก่อนศาสนาพระเวทเช่นกัน
 
ประวัติศาสตร์นับจุดเริ่มต้นของศาสนาแบบอินเดียที่[[ศาสนาพราหมณ์]]ของ[[ชาวอินโด-อารยัน]] ซึ่งต่อมาได้รวบรวมคำสอนเป็นคัมภีร์[[พระเวท]] และเรียกยุคที่มีการเรียบเรียงคัมภีร์พระเวทว่า[[ยุคพระเวท]] ซึ่งตรงกับช่วง 1750-550 ปีก่อนคริสต์ศักราช{{sfn|Michaels|2004|p=33}} จากนั้นจึงเป็นยุคปฏิรูป ซึ่งได้พัฒนาศาสนาพราหมณ์มาเป็น[[ศาสนาฮินดู]]ในปัจจุบัน{{sfn|Michaels|2004|p=38}} มีขบวนการ[[สมณะ]]เป็นขบวนการศาสนาที่เกิดขึ้นแยกจากสายพระเวทและดำรงอยู่คู่ขนานกันมา [[ศาสนาพุทธ]]{{sfn|Svarghese|2008|p=259-60}} [[ศาสนาเชน]]{{sfn|Jain|2008|p=210}} สำนัก[[โยคะ]]{{sfn|Mallinson|2007|p=17-8, 32-33}} ความเชื่อเรื่อง[[สังสารวัฏ]] และ[[โมกษะ]]{{sfn|Flood|2003|p=273-4}} ก็มีที่มาจากขบวนสมณะนี้ด้วย
 
ยุค[[ปุราณะ]]ซึ่งตรงกับช่วง 200 ปีก่อนคริสต์ศักราชถึง ค.ศ. 500 และต้นยุคกลางซึ่งตรงกับ ค.ศ. 500-1,100 เป็นช่วงที่เกิดสำนักใหม่ ๆ ขึ้นในศาสนาฮินดู เช่น ลัทธิ[[ขบวนการภักติ]] [[ลัทธิไศวะ]] [[ลัทธิศากติศักติ]] [[ลัทธิไวษณพ]] จากนั้นจึงเข้าสู่ยุค[[อิสลาม]]ราว ค.ศ. 1,100-1,500 และ[[คุรุนานักเทพ]]ตั้ง[[ศาสนาซิกข์]]ขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 15<ref group=web name="ADR">{{cite web | author = Adherents.com | url = http://www.adherents.com/misc/rel_by_adh_CSM.html| title = Religions by adherents | accessdate =2007-02-09 | format = PHP }}</ref> และแพร่หลายมากใน[[ภูมิภาคปัญจาบ]]
 
เมื่อถึงยุคจักรวรรดินิยมที่[[บริติชราช|จักรวรรดิอังกฤษเข้าปกครองอินเดีย]] กระแสการตีความใหม่ในศาสนาฮินดูใหม่เป็นหนึ่งในตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้เกิดกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อปลดปล่อยอินเดีย
 
==ความเหมือนและความแตกต่าง==
 
===ความต่าง===
ศาสนาแบบอินเดียแต่ละศาสนามีความแตกต่างกัน และภายในแต่ละศาสนาก็มีความแตกต่างกันระหว่าง[[นิกาย]]{{sfn|Larson|2012|p=313-314}}{{sfn|Yelle|2012|p=338-339}} เช่น [[ธรรม]] ในศาสนาฮินดูหมายถึง ''[[หน้าที่]]'' ในศาสนาเชน หมายถึง ''การทำ[[ความดี]]'' ส่วนศาสนาพุทธเรียกว่า [[พระธรรม (ศาสนาพุทธ)|พระธรรม]] หมายถึง ''คำสอนของ[[พระพุทธเจ้า]]''
 
== อ้างอิง ==
{{กลุ่มศาสนาที่สำคัญ}}
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาแบบอินเดีย|* ]]