ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมทางหลวงชนบท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''กรมทางหลวงชนบท''' (Department of Rural Roads) เป็นหน่วยงานสังกัด[[กระทรวงคมนาคม]] จัดตั้งขึ้นเมื่อ 9 ตุลาคม [[พ.ศ. 2545]] โดยบุคลากรมาจาก[[กรมโยธาธิการและผังเมือง]]และ[[กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท]]
 
==เครื่องหมายราชการ==
ผู้ใช้นิรนาม